Tarieven

In de meeste gevallen komt u in aanmerking voor de PGB (persoonsgebonden budget) waardoor het u zelf niets kost. U dient in dat geval over een indicatiebesluit van de CIZ te beschikken. De genoemde zorgdiensten worden vanuit de PGB vergoed. De zorg is erg kostbaar geworden, daarom werken wij met buitenlandse zorghulpen die 24 uur aanwezig zo houden wij het voor de klant betaalbaar.

Voor een  prijsindicatie kijken we naar ieders individuele situatie en houden we rekening met uw PGB-budget.

PGB

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget is een subsidie van de de overheid waarmee uzelf zorg inkoopt. Hierdoor is het voor u mogelijk om zelf u zorgverleners te selecteren en in te huren. Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Voor een persoonsgebonden budget dient u eerst een indicatie aanvraag te doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg oftewel CIZ.

Wij mogen wegens belangenverstrengeling de PGB aanvraag niet voor u doen. Wij kunnen u wel doorverwijzen.

 

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg oftewel het (CIZ) onderzoekt wie recht heeft op zorg uit de Wlz. Bij het CIZ kunt u aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Via de website https://www.ciz.nl/aanvraag-doen kunt u aanvraagformulier downloaden of kunt ook telefonisch contact opnemen met het CIZ via  088 – 789 1000.

 

Adres:

Zandbank 175
8224 ZM Lelystad
tel:06-28326412
Kvk:733743447